Eftersom vi har ett så underbart höstväder. Tog jag tillfället att åka till vår nordöstra skärgård
och hade en träningsjakt dag med Rex, och det gick nästan bättre än jag hade väntat mig.
Utsikten kunde jag inte heller klaga på, så fantastisk utsikt hade vi där vi stod och lyssnade på när Rex
drev .